Et høyt inntak av salt er ikke heldig for deg, men samtidig bruker vi natrium for en rekke viktige oppgaver i kroppen. Noe salt trenger vi derfor å tilføre via kosten. Et saltinntak på ca. 4 g om dagen antas å dekke behovet for voksne. I Norge i dag har vi et gjennomsnittlig inntak på over det dobbelte, ca. 10 g per person per dag. Dette er altfor høyt, og bør reduseres.

Man regner med at omtrent 70-80 % av saltet kommer fra industribearbeidede matvarer, rene råvarer bidrar med 10 %, og de resterende 10-20 % kommer fra salting av mat under tillaging og spising. De største saltkildene er kjøtt- og kornprodukter. En del matvarer som ofte har høyt saltinnhold er kjøttprodukter, spekemat, ekstra saltet spisefett, brød, frokostblandinger, pålegg, enkelte typer ost og snacks. Hjemmebakst og matlaging som tar utgangspunkt i råvarer, fører som regel til et vesentlig lavere saltinntak enn et kosthold basert på halv- og helfabrikata.

Hva som er vanlig saltinnhold i ulike typer matvarer, kan variere mye. Det er derfor vanskelig å sette klare grenser for hva som er lavt og høyt saltinnhold for alle grupper av matvarer. I grove trekk kan man inndele matvarer og retter på følgende måte:

  • Høyt saltinnhold: over 1,25 g salt (over 0,5 g Na) per 100 g vare
  • Middels saltinnhold: 0,3-1,25 g salt (0,12-0,5 g Na) per 100 g vare
  • Lavt saltinnhold: mindre enn 0,3 g salt (0,12 g Na) per 100 g vare


Det er solid vitenskapelig bevist at et høyt inntak av natrium øker risiko for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Diabetes i seg selv gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer, det er derfor viktig å være bevisst på saltinntaket for å unngå enda høyere risiko for utvikling av slike sykdommer. Tips for å redusere saltbruken er å være bevisst på salting av mat under tillaging og spising, og bli flinkere til å benytte krydder i stedet for salt for å få ekstra smak på maten.

Ved å bytte ut vanlig bordsalt/havsalt/urtesalt med seltin, vil natriuminntaket reduseres med 50 %, forutsatt at det ikke brukes i større mengder enn tidligere. I seltin mineralsalt er det kun halvparten av natriuminnholdet sammenlignet med vanlig salt. Resten er erstattet med mineralene kalium og magnesium. Seltin er også tilsatt jod.

I Norge og mange andre land er det tillatt å tilsette jod til salt for å redusere risiko for jodmangel, som er en av de vanligste mangelsykdommene i verden. Slik beriking har vært meget vellykket og har redusert jodmangel i stor grad i mange områder av verden.


Noen tall:

  • 1 g NaCl inneholder ca 0,4 g natrium
  • 1 g Na tilsvarer 2,5 g salt
  • En teskje NaCl (5 ml), veier ca. 7 g
  • Anbefalt inntak for å dekke behovet er 3-4 g salt (1,2-1,6 g Na)

Les mer om salt på Bramat.no


Kilder: