I en studie som ble publisert i mai 2012, har forskerne funnet en sammenheng mellom seleninntak og risiko for å utvikle diabetes type 2. Forskerne så på data fra 7000 personer gjennom 20 år. Ved start hadde ingen diabetes type 2, og etter 20 år hadde 2 % utviklet sykdommen. Dette var markant lavere enn for resten av befolkningen.

Forskerne så at risikoen for å utvikle diabetes var 24 % lavere blant de personene som hadde det høyeste nivået av selen i kosten, sammenlignet med de som hadde lavere. Det finnes ulike selen-typer, som muligens har forskjellige effekter, og forskerne anbefaler derfor ikke selentilskudd, men økt inntak av selen via kosten.

I denne studien så man samtidig at de personene med høyest nivå av selen også hadde et høyere inntak av fullkorn, et lavere inntak av mettet fett, kaffe og alkohol, og røykte mindre enn personene med lavere inntak av selen. Det er derfor vanskelig å si at det er selen alene som har denne effekten, da de andre faktorene her òg bidrar til redusert risiko for utvikling av ulike livsstilssykdommer. I tillegg er dette en enkeltstudie, noe som gjør at vi ikke kan si noe mer konkret før vi får mer forskning på området.

Senere epidemiologiske studier viser at selen muligens ikke har denne beskyttende effekten mot diabetes type 2 likevel, og at det i tillegg kan være en potensiell risikofaktor for utviklingen. Noen spør om det muligens kan være en U-formet sammenheng mellom selen-inntak og diabetes type 2, at det muligens er økt risiko for utvikling av diabetes type 2 ved både for lavt og for høyt inntak. Oppsummert viser dette at vi har for lite forskning på dette området, og at det per i dag er vanskelig å si noe om sammenhengen mellom selen og diabetes type 2.

Les også "Kan selen og gurkemeie forebygge type 2?" (publisert 15.8.2012).Kilder: