De viktigste kostholdskildene til vitamin B 12 er kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter. Anbefalt inntak av B 12 er minimum 1,0–2,5 μg/dag. En vanlig norsk kost inneholder større mengder enn dette.

Noe som imidlertid er viktig å være klar over, er at metformin  som er det vanligste antidiabetikum i Norge, kan senke nivået av vitamin B12. Dette er en kjent potensiell bivirkning som står omtalt i Felleskatalogen, likevel er det mange leger som ikke er oppmerksomme på dette. 

De positive langtidseffektene av metformin er redusert diabetes type 2-relatert dødelighet, og total dødelighet hos overvektige med diabetes type 2. 

For lavt nivå av B12 kan føre til økt homocysteinnivå og andre uheldige helsekonsekvenser. Årsaken til denne bivirkningen er antakelig at opptaket av B12 i tarmen er avhengig av kalsium, og metformin reduserer trolig tilgangen til kalsium. Alvorlig mangler av B 12 ses sjelden i den vestlige verden, men kan skje om man ikke er oppmerksom på det og har brukt metformin over lang tid. En forhåndsregel kan derfor være å være flink til å inkludere kalsiumrike matvarer (meieriprodukter) og B12-rike matvarer (kjøtt, fjærkre, fisk, egg og melk) i kostholdet ditt når du begynner på metformin. Det anbefales å velge de magre variantene, både innenfor meieriprodukter og så rent kjøtt som mulig, dette fordi personer med diabetes bør ha et lavt inntak av mettet fett.

Det er mulig å få vitamin B12-tilskudd i form av sprøyte hos fastlegen ved behov for det.

Kilder: