Slik virker insulin 

Når vi spiser eller drikker sukkerholdige matvarer, tas sukkeret opp i blodet. Jo «renere» form sukkeret har, jo raskere stiger blodsukkeret. Insulinets jobb er å bidra til å fjerne sukkeret fra blodet igjen. Insulinet virket som en nøkkel på cellene i kroppen. Når insulinet låser opp cellene, vil en del av sukkeret fraktes fra blodet og inn i cellene, og blodsukkeret går ned.

Hvis man har lite eller dårlig virkende insulin, vil denne prosessen gå saktere. Da er det viktig å ikke innta for store mengder sukker på en gang, sånn at kroppen klarer å håndtere det sukkeret du har spist eller drukket.

Hvis det ikke er nok insulin, vil du få høyt blodsukker, noe som kan gjøre deg både uvel og sliten. Det er også skadelig for de små blodårene i nyrer og øyne å gå med for høyt blodsukker over lengre tid.

Måltidsinsulin og sukker

Du som kan sette ekstra insulin ved sukkerholdige måltider, kan øke mengden insulin du setter. Mange opplever likevel at blodsukkeret blir veldig ustabilt i etterkant av inntak av sukker. Derfor er det nødvendigvis ikke så enkelt at man bare kan øke insulindosen og regne med et fint blodsukker etterpå. Begrenset inntak av sukker er altså trikset, også for deg som bruker måltidsinsulin.

Brus og juice

Sukkerholdig drikke som brus og saft er den viktigste kilden til sukker i Norge. Sammen med juice er dette drikker som bare bør brukes ved føling. I flytende form tas nemlig sukkeret ekstra raskt opp, og blodsukkerstigningen blir vanskelig å kontrollere. Finn derfor heller sukkerfrie alternativer.

Fett og proteiner gunstig med sukker

Noe av blodsukkerstigningen kan reduseres ved å spise fett og/eller proteiner sammen med det sukkerholdige. Fett og proteiner forsinker fordøyelsen, så blodsukkeret stiger saktere. Da vil blodsukkeret få en jevnere stigning. Derimot kan du oppleve å ha høyt blodsukker en stund lengre, i og med at sukkeropptaket blir noe tregere med fett og/eller proteiner tilstede. Snakk gjerne med lege, diabetessykepleier eller klinisk ernæringsfysiolog om hvordan du best mulig kan løse dette. Prøv deg frem for å finne ut hva som fungerer for deg.