Markedsføring av usunn mat og drikke skal ikke rettes mot barn under 13 år. Med markedsføring menes salgsfremmende tiltak. Produktene det gjelder er blant annet sjokolade, is, brus, snacks, søte desserter, kjeks og visse typer take away-mat og yoghurt. Dette er retningslinjer som matvarebransjen og produsenter nå skal rette seg etter.

Myndighetene fører ikke tilsyn med bransjen på dette området. Da må forbrukerne mer aktivt på banen. Å sende inn klager er viktig for å vise bransjen og myndighetene hva som oppleves som overtramp. MFU er klageinstans og innklager vil være anonym. Matvarebransjen innførte derfor i 2014 frivillige retningslinjer for markedsføring av produkter med mye sukker, salt og fett rettet mot barn opp til 13 år. Formålet med ordningen er å hindre at barn utsettes for markedsføring av produkter som is, godteri, snacks, brus og saft, søte yoghurter og frokostblandinger og usunne fast food-måltider.

Jo flere klager MFU får til behandling, desto mer får vi belyst kjøpepresset barn og ungdom blir utsatt for fra produsenter som vil selge dem næringsfattig mat. Overforbruk av mat med mye sukker, salt og fett utgjør store kostholdsutfordringer, og overvekt og fedme blant barn og unge er et betydelig samfunnsproblem.

MFU sine oppgaver:

  • Bevisstgjøre de næringsdrivende på utfordringene i markedsføring av mat og drikke overfor barn og unge
  • Ivareta at retningslinjer og veiledning som angir hva som er akseptabel markedsføring overholdes
  • Følge opp bransjens forbud mot å markedsføre visse typer mat og drikke til barn under 13 år
  • Ivareta at alle kan klage inn markedsføringsaktiviteter som strider mot retningslinjer og veiledning til MFU
  • Sørge for at klager er anonym i forhold til all videre klagebehandling
  • Sørge for at klageordningen fungerer godt og at tiltak fattet i MFU offentliggjøres

For å sende inn klage eller lese mer om MFU kan du besøke deres hjemmeside. Diabetesforbundet oppfordrer alle som opplever markedsføring som de mener bryter med matvarebransjens egne retningslinjer.