Kaffe er en av de mest populære drikkene på verdensbasis, og har en lang historie. Mange regner Etiopia som kaffens hjemland, men i dag dyrkes det kaffe i flere verdensdeler på den sørlige halvkule. Det finnes to typer kaffeplanter, Caffea arabica og Caffea robusta. Arabica står for cirka 70-80% av kaffeproduksjonen på verdensbasis, mens arabica utgjør 20-30%.

Kaffe og koffein

Kaffe er en blanding av mange ulike forbindelser. Den mest kjente er nok koffein, som er et sentralstimulerende stoff. Det innebærer blant annet at koffein kan stimulere hjernevirksomheten og motvirke søvnighet og tretthetsfornemmelser. Innholdet av koffein i kaffe varierer ut fra bryggemåte. For eksempel er det i ferdig brygget espresso cirka fem ganger så mye koffein som i filterkaffe og cirka åtte ganger så mye koffein som i pulverkaffe, henholdsvis omkring 212 mg, 40 mg og 26 mg per 100 gram drikkeferdig kaffe.

Filterkaffe
Foto: Getty Images

Cafestol og kahweol
Kaffe inneholder også to såkalte diterpener, kalt cafestol og kahweol. Dette er stoffer som finnes naturlig i kaffebønner, og er funnet å være kolesterolhevende. Det vil si at et økt inntak av diterpener er assosiert med økt konsentrasjon av kolesterol i blodet. Disse stoffene blir tilgjengelig når malte bønner kommer i kontakt med varmt vann. Innholdet av cafestol og kahweol varierer derfor veldig ut fra hvor lenge kaffen er i kontakt med vann og ut fra bryggemåte. For eksempel er innholdet i filterkaffe svært lavt, siden lite av disse stoffene kommer gjennom filterpapiret og trekkingen går forholdsvis raskt.

Tilberedningsmetode                            Innhold av cafestol og kahweol i mg/kopp*
Kokekaffe (ikke filtrert)  7 - 14 
Tyrkisk kaffe (ikke filtrert) 8 - 11 
Presskannekaffe (ikke filtrert)  3 - 8 
Espresso (ikke filtrert)  0,15 - 3,3 
Pulverkaffe (ikke filtrert)  0,7 - 3,0 
Filterkaffe  0,04 - 0,2 

 *størrelsen på enheten "kopp" varierer for de ulike kaffetypene. 

Helsefordeler
Kaffe er også en av matvarene i det norske kostholdet med høyest innhold av antioksidanter per porsjon. Antioksidanter bidrar til å hindre skadelig oksidasjon i kroppen, som for eksempel kan skade cellemembraner eller cellenes DNA. Det er fortsatt for tidlig å fraråde eller anbefale en gitt mengde kaffedrikking. Men for voksne med et moderat inntak på 3-4 kopper filtrert, svart kaffe hver dag, er det lite dokumentasjon på at dette skal medføre noen helserisiko. Personer med høyt blodtrykk, barn, tenåringer, gravide og eldre kan være mer følsomme for negative effekter av koffein. 

Visste du at:

  • Kaffe inneholder svært lite energi.
  • I Norge drikker vi i gjennomsnitt cirka fire kopper hver dag.
  • Det gjennomsnittlige koffeininntaket i Norge er cirka dobbelt så høyt som i USA.


Kilder:

  • Kompendium: Matvarekunnskap, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO (2014)
  • Nasjonalt råd for ernæring: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer (2011)