Kaffe gir minimalt med energi (kalorier). Samtidig har man ved flere studier sett at det kan tyde på at kaffeinntak (4-6 kopper/dag) kan redusere risikoen for diabetes type 2. 

Forskere har gjort en systematisk litteraturgjennomgang for å undersøke dette nærmere. Funnene som er gjort virker overbevisende, men det er for tidlig å anbefale pasienter å øke kaffeforbruket. Det er viktig å undersøke sammenhengen grundigere før man med sikkerhet setter likhetstegn mellom kaffe og lavere risiko for diabetes.

Presskannekaffe og kokekaffe inneholder stoffer som kan øke kolesterolet i blodet. Gjennom systematisk litteraturgjennomgang gjort av WHO er det konkludert med at ufiltrert kaffe sannsyligvis øker risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. Årsaken er at kaffebønner inneholder fettstoffer som er med på å øke totalkolesterolet og LDL-kolesterolet. Ved å velge filterkaffe vil du få i deg mindre av disse fettstoffene da mesteparten blir liggende igjen i filteret.

 

Les mer på:

  • Forskning.no: Kokekaffe mot diabetes (august 2011)
  • Matportalen.no Er det kolesterol i kaffe? (2009) http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/drikke/er_det_kolesterol_i_kaffe

Kilde:

  • Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom (2017)
  • Nasjonalt råd for ernæring: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer (2011)