Konklusjonen var at inntak av opptil ett egg daglig ikke var forbundet med økt risiko for hjertesykdom eller hjerneslag. Dette gjaldt imidlertid ikke om du hadde diabetes, hvor de i stedet så at et høyt inntak av egg førte til økt risiko for hjerte- og karsykdom.


Betyr dette at du bør være forsiktig med inntak av egg?

Det er ikke noe vi kan si noe sikkert om i dag. Resultatene fra denne studien bør tolkes varsomt, da det var relativt få studier som hadde fokusert på deltagere med diabetes. Artikkelforfatterne sier selv at man bør se på disse resultatene med forsiktighet, og at det trengs flere studier som ser på dette for å kunne si noe om det. I tillegg er det viktig å se det i forhold til flere livsstilsfaktorer, som røyking, fysisk inaktivitet, inntak av rødt kjøtt osv.
Det vi imidlertid vet er at inntaket av mettet fett påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom mer enn hvor mange egg du spiser. Det kan derfor være lurt å være mer forsiktig med inntak av matvarer med mye mettet fett, enn å spise egg noen ganger i uken.

Kilder: