Det er Tidsskrift for Den Norske Legeforening som skriver om observasjonsstudien, der flere enn 500.000 personer ble stilt detaljerte spørsmål om matvaner, røyking, alkohol, fysisk aktivitet, tidligere sykdommer og utdanningsnivå, i tillegg til å bli veid og målt og få målt blodtrykk og blodsukker.

De som opplyste at de spiste frukt hver dag, hadde lavere blodglukose og lavere systolisk blodtrykk – det såkalte overtrykket, målt når hjertet aktivt pumper – enn dem som opplyste at de spiste frukt sjelden eller aldri.

Studien rettet seg spesielt mot kardiovaskulære hendelser (knyttet til hjerte- og karsystemet), men i dette bildet hører også blodsukkeret med.

Mer enn forventet

– Denne studien nærmest dobler kunnskapsgrunnlaget vårt om sammenhengen mellom hjerte- og karsykdom og fruktspising, sier Serena Tonstad, overlege ved Seksjon for preventiv kardiologi ved Oslo universitetssykehus, til Tidsskriftet.

– Man kan jo ikke trekke slutninger om kausalitet (årsakssammenheng, red.anm.) ut fra observasjonsstudier, men den beskyttende effekten av fruktspising i studien var sterkere enn vi hadde forventet, sier hun.

Bekrefter retningslinjer

Tonstad mener resultatene av den kinesiske studien bekrefter at retningslinjer for forebygging og behandling av hjerte- og karsykdom og diabetes fortsatt må ha anbefalinger om daglig inntak av frukt.

– Frukt er en utmerket kilde til vitaminer og fytokjemikalier. Frukt kan tilfredsstille appetittregulerende mekanismer og stimulere belønningssentre i hjernen og dermed redusere behovet for mindre sunne alternativer slik som kaker, brus og smågodt. Vi anbefaler våre pasienter med risiko for hjertesykdom, diabetes eller fedme alltid å ha oppskåret frukt tilgjengelig, sier hun.

Markert lavere risiko

I løpet av oppfølgingsperioden på til sammen rundt 3,2 millioner personår døde over 5.100 av kardiovaskulær sykdom. Over 2.500 fikk hjerteinfarkt, over 14.500 fikk iskemisk hjerneslag (blodpropp, red.anm.) og over 3.500 hjerneblødning.

Justert hasardratio – sammenlignet risiko – for kardiovaskulær død var 0,60 blant fruktspiserne versus dem som spiste frukt sjelden. For hjerteinfarkt, iskemisk hjerneslag og hjerneblødning var justert hasardratio henholdsvis 0,66, 0,75 og 0,64, skriver Tidsskrift for Den Norske Legeforening om funnene, som først ble publisert i The New England Journal of Medicine.