I en studie på inntak av hvit ris versus brun ris, så man at ved å spise brun ris i stedet for hvit ris ble innvirkningen på blodsukkeret og fastende insulin redusert med henholdsvis 22,9 prosent og 57 prosent.

Hvorfor er det slik?

Om du ser på ubehandlet ris, er det omgitt av et hardt skall som ikke kan spises. Når dette skallet fjernes, sitter du igjen med brun upolert ris, eller naturris. Denne brune upolerte risen inneholder enda et nytt frøskall, og det er her flesteparten av de viktige næringsstoffene finnes. Spiser du brun ris får du altså i deg mange av de gode næringsstoffene som ris inneholder.


For å få hvit ris må imidlertid dette indre skallet også fjernes. Når også dette er fjernet sitter du igjen med hvit, polert ris. Ved å fjerne dette skallet har de aller fleste av de viktige næringsstoffene blitt skrelt vekk, inkludert mye av fiberet. Den hvite risen består derfor for det meste av stivelse, og noe protein. Fiber bidrar til senere magetømming og senere opptak i tarmen, slik at blodsukkeret får en rolig jevn økning. Ved inntak av hvit ris, hvor mye av fiberet er fjernet, vil blodsukkeret imidlertid få en raskere stigning, da det blir tatt opp raskt i tarmen. Det er derfor fiberet som er en stor del av årsaken til at brun ris har lavere glykemisk indeks enn hvit ris.

Ulike typer ris

Forkokt (Parboiled): dette er hvit, polert ris, som ble kokt før skallet ble fjernet. Koking før fjerning av skallet fører til at noe av næringsstoffene trekker inn mot kjernen, noe som gjør den mer næringsrik enn vanlig hvit ris.

Villris: Dette er egentlig et gress, med mørke, lange korn. Denne er rik på jern og B-vitaminer. Ofte er denne type ris veldig dyr, slik at den ofte blir blandet ut med vanlig hvit ris (som Jasmin- eller Basmatiris).

Naturris: brun, upolert ris. Risen som fortsatt inneholder skallet, og som derfor er rik på vitaminer og fiber.

Fullkornsris: et produkt får betegnelsen fullkorn når hele kornet brukes, og når fullkorn utgjør minst 51 % av total vekt. Fullkornsris kan derfor i teorien inneholde 51 % naturris og 49 % polert ris. Andel naturris i produktet varierer fra merke til merke.

For å tydeliggjøre hvilke typer som er mest næringsrike (basert på det høyeste innholdet av vitaminer, mineraler og fiber) er de listet opp fra 1-4, hvor nr. 1 er den mest næringsrike, og nummer 4 er den minst næringsrike:

1. Naturris/villris
2. Fullkornsris
3. Parboiled ris
4. Polert ris/hurtigris

Kilder: