En introduksjon til karbohydratvurdering for deg med diabetes type 1

Filmen "Diabetes & karbohydrater" er laget for deg med diabetes type 1. Diabetes, insulin og mat henger nøye sammen. Filmen vil hjelpe deg å forstå sammenhengen mellom mat og insulin og vise deg hvordan du kan regne ut mengden karbohydrater. Filmen er et samarbeid mellom Norsk Diabetessenter, AHUS og Elfving Media.

 

En gjennomgang av karbohydratvurdering for deg som har diabetes type 1

Filmen "Diabetes & karbohydratvurdering" er laget for deg som har diabetes type 1. Den er en fortsettelse av filmen «Diabetes & karbohydrater». I denne filmen lærer du å regne sammen hvor mange gram karbohydrater det er i ulike måltider, slik at du lettere vet hvor mye måltidsinsulin du skal sette. I tillegg får du flere gode tips. Filmen er et samarbeid mellom Norsk Diabetessenter, AHUS og Elfving Media.