Anti-GAD test kan gi svar på hvilken type diabetes du har

En anti-GAD test kan gi svar på om du har en autoimmun diabetes type 1 eller LADA.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Testen påviser autoantistoffer mot øycellene i pankreas. En slik test er best å ta med en gang diagnosen foreligger fordi forekomst av anti-GAD kan avta.  Ca. 10 % med diagnosen diabetes type 2 er anti-GAD positive og viser seg i stedet å ha LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Anti-GAD er særlig aktuelt å undersøke hos personer med antatt diabetes type 2 som er forholdsvis unge og slanke.

Høye verdier ≥ 0,9 U/mL gir holdepunkter for diabetes type 1 eller LADA. Fravær av anti-GAD utelukker ikke diabetes type 1, da kan det tas andre antistoffprøver.

Kilde: nevro.legehandboka.no