Antidiabetika

Antidiabetika er legemidler som senker blodsukkeret (unntatt insulin). At bukspyttkjertelen fortsatt produserer insulin er en forutsetningen for at de skal virke. Det er tilfelle ved diabetes type 2, men ikke diabetes type 1.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Ved å gå inn på legemiddelverket.no, kan du søke på virkestoff og handelsnavn for mer informasjon/detaljer.

klikk her for behandlingsstrategi/-algoritme for diabetes type 2 (fra nasjonal retningslinje for diabetes).

I tillegg kommer opplæring, motivasjon, sunt kosthold, fysisk aktivitet og vektreduksjon ved overvekt gjennom hele forløpet.

Det finnes flere typer antidiabetika (tabletter og injeksjonsvæske) med ulike virkestoffer (Handelsnavn i parentes):

Metformin (Biguanidderivater)

Blå resept

Metformin (Glucophage) 500, 850 og 1000 mg.
Metforminhydroklorid (Metformin AmnealMylanOrifarm, Vitabalans,
  Weifa) 500, 850 og 1000 mg.

- Førstevalg ved oppstart av blodsukkersenkende legemiddelbehandling
  av diabetes type 2.

- Bedrer virkningen av insulin som finnes i blodet.
- HbA1c senkes 10-20 mmol/mol (1-2 %).
Maksimal daglig dose er 3000 mg som tas som 3 adskilte doser (voksne).
- Lav risiko for hypoglykemi (lavt blodsukker)
- Kan gi gastrointestinale bivirkninger som nedsatt matlyst, kvalme, magesmerter og diaré.
- Kan også kombineres med andre antidiabetiske medikamenter eller insulin
- Vektnøytral/liten vektreduskjon

Tas til måltid (under eller rett etter for ev. å unngå fordøyelsesbesvær). 
Unngå høyt alkoholinntak mens du bruker metformin (øker risikoen for laktacidose)
Kontroll av nyrefunksjon og vitamin B12 minst en gang årlig.

 

Sulfonylurea (SU)

Blå resept

- Glimepirid (AmarylGlimepirid HexalGlimepirid Teva
 
1, 2, 3 og 4 mg. Tas morgen.

- Glibenklamid
 (Glibenclamid ratiopharm) 1,75 og 3,5 mg.
  Tas morgen og ev. kveld.
- Glipizid (Mindiab) 2.5 og 5 mg. Tas ca. 30 min. før frokost

- Fortrinnsvis glimepirid.
- Fortrinnsvis til pasienter <65 år uten hjerte- og karsykdom.
- Virker ved å stimulere bukspyttkjertelen til å lage mer insulin.
- HbA1c senkes 10-20 mmol/mol (1-2 %).
- Moderat risiko for hypoglykemi (lavt blodsukker)
- Liten vektøkning

Lang virkningstid. Bør ikke benyttes ved nedsatt leverfunksjon
eller graviditet/amming. Forsiktighet ved fallende nyrefunksjon.

 

DPP-4-hemmer (Gliptiner)

Blå resept, med vilkår
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.


- Sitagliptin
 
(Januvia) 25, 50 og 100 mg. 
 
Samme tid en gang daglig.

- Linagliptin
 (Trajenta) 5 mg. 
  En gang daglig når som helst på dagen.
- Saksagliptinhydroklorid (Onglyza) (2.5 og) 5 mg. 
  En gang daglig når som helst på dagen.
- Vildagliptin (Galvus) 50 mg. 
  Tas 1-2 ganger daglig; morgen og ev. kveld.

- Fortrinnsvis sitagliptin (Januvia)
- Øker bukspyttkjertelens følsomhet for blodsukker. 
- Lav risiko for hypoglykemi (lavt blodsukker)
- Vektnøytral

 

SGLT2-hemmer

Blå resept, med vilkår
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår 
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

- Empagliflozin (Jardiance) 10 og 25 mg. 
- Dapagliflozinpropandiolmonohydrat (Forxiga) 5 og 10 mg. 

- Fortrinnsvis empagliflozin (Jardiance)
- Senker mengden sukker (glukose) i blodet
- Kan gi genital infeksjon, Urinveisinfeksjon, dehydrering, ketoacidose? 
- Lav risiko for hypoglykemi (lavt blodsukker)
- Moderat vektreduksjon

 

GLP-1-analog (Inkretinmimetika)

Blå resept, med vilkår
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår 
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

- Liraglutid (Victoza) 6 mg/ml injeksjonsvæske. 
  Settes i underhuden en gang daglig.

- Lixisenatid (Lyxumia) 10 og 20 mokrog injeksjonsvæske. 
  Settes i underhuden en gang daglig.

- Dulaglutid (Trulicity) 0.75 og 1.5 mg injeksjonsvæske. 
  Settes i underhuden 1 gang ukentlig.

- Eksenatid
 (Bydureon) 2 mg. Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske 
  som settes i underhuden en gang per uke på samme dag.

- Eksenatid
 (Byetta) 5 og 10 mikrog injeksjonsvæske. Settes i underhuden 
  når som helst i løpet av en 60 minutters periode før morgen- og kveldsmåltidet 
  (eller to hovedmåltider i løpet av dagen med ca. 6 timers mellomrom eller mer). 
  BYETTA skal ikke administreres etter et måltid.

Semaglutid (Ozempic) oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg (1,34 mg/ml),
  resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/ml). Settes i underhuden 1 gang ukentlig.

- Fortrinnsvis liraglutin (Victoza) eller lixisenatid (Lyxumia)
- Særlig egnet ved overvekt/fedme
- Stimulerer bukspyttkjertelen til utskillelse av insulin når blodsukkeret er 
  forhøyet, samtidig som det hemmer uhensiktsmessig utskillelse av glukagon.
- Kan gi kvalme, oppkast og diaré. Risiko for dehydrering med Lyxumia.
- Lege skal oppsøkes ved magesmerter.
- Lav risiko for hypoglykemi (lavt blodsukker)
- Moderat vektreduksjon
- Oppbevares i kjøleskap (2-8 ºC) før bruk.

 

Kombinasjonspreparater

Blå resept, med vilkår
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår 
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Anbefalt dose for alle disse kombinasjonspreparatene er en tablett to ganger daglig.

Dapagliflozin/Metformin (Xigduo)
  5 mg/850 mg og 5 mg/1000 mg.
Empagliflozin/Metformin (Synjardy
  5 mg/850 mg, 5 mg/1000 mg og 12.5 mg/1000 mg
Linagliptin/Metformin (Jentadueto
  2.5 mg/850 mg og 2.5 mg/1000 mg.
Pioglitazonhydroklorid/Metformin (Competact
  15 mg/850 mg. To ganger daglig til mat.
Saksagliptinhydroklorid/Metforminhydroklorid (Komboglyze
  2.5 mg/850 mg og 2.5 mg/1000 mg.
Sitagliptinfosfatmonohydrat/Metforminhydroklorid (Janumet
  50 mg/850 mg og 50 mg/1000 mg.
Vildagliptin/Metforminhydroklorid (Eucreas
  50 mg/850 mg og 50 mg/1000 mg. 

 

Andre

Akarbose (Glucobay) - Blå resept
50 og 100 mg. Tas rett før måltid. Virker lokalt i tynntarmen slik at det tar lengre tid før
sukker tas opp i blodet. Gir mindre stigning i blodglucose etter måltid. Kan gi "luft i magen"
og må ikke brukes ved tarmsykdom. Brukes sjelden i dagens diabetesbehandling.

Pioglitazonhydroklorid (ActosPioglitazone AccordPioglitazone Teva) 15 og 30 mg.
Blå resept, med vilkår: Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke
oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
Øker gradvis følsomhet for insulin i lever, fettvev og muskelceller.

Repaglinid (Repaglinide AccordNovoNorm) 0.5, 1 og 2 mg.
Blå resept etter søknad om individuell refusjon. 


Kilde: Norsk legemiddelhåndbok og Statens legemiddelverk