Yrkesvalg ved diabetes?

Noen yrker kan være utelukket dersom du er insulinbruker. Ved bruk av antidiabetika (tabletter og/eller injeksjoner) er begrensningene mindre.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Insulinbrukere
På grunn av faren for hypoglykemi (lavt blodsukker/føling) er det noen yrker du ikke kan ha dersom du bruker insulin. Grunnen er at faren for hypoglykemi og tap av bevissthet kan forårsake hendelser som skader deg selv og andre.

Følgende yrker kan du ikke utføre ved insulinbruk:
• all passasjertransport, som bussjåfør, taxisjåfør, trikkefører, pilot
• noen typer tungtransport
• ambulansearbeider - de medisinske kravene for førerkort klasse D tilfredstilles ikke.
• yrkesdykking
• arbeid i offshore eller utenriksfart er som regel utelukket

• politi og brannvesen. Dersom man skulle få diabetes etter at man allerede har vært i arbeid som politi eller brannmannskap, blir man ikke oppsagt, men har hittil blitt omplassert til kontorarbeid o.l. Nye regler tilsier imidlertid at man i politiet nå kan gjøre individuelle vurderinger for personer med diabetes for den videre tjenesten. Personer med diabetes kan f.o.m. 2009 søke opptak på politihøgskolen etter individuell vurdering. Insulinbrukere tilfredsstiller imidlertid ikke de medisinske kravene for førerkort klasse D for å ta uttrykningslappen, noe som hindrer at de blir tatt opp!

Førstegangstjeneste i forsvaret er personer med diabetes type 1 eller insulinbehandlet diabetes type 2 som hovedregel fritatt fra. Man kan etter søknad godkjennes som tjenestedyktige, men ikke feltdyktige. Befal i forsvaret kan vanskelig kombineres med insulinbehandlet diabetes, så det frarådes som yrkesvalg.

Antidiabetikabrukere
Ved diabetes type 2 som behandles med antidiabetika (tabletter og/eller injeksjonsvæske) er de fleste yrker aktuelle. Dersom det blir nødvendig å begynne med insulin må du forholde deg til det som gjelder for insulinbrukere (se over).

Dykking er som regel utelukket også for deg som bruker antidiabetika. Dersom du jobber i offshore eller utenriksfart må du få saken din vurdert individuelt.

Er det noe eller noen som begrenser din frihet? Blir du diskriminert? Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Mer info finner du på ldo.no