Spør oss

Sentralbord

Medlemsservice eller generelle henvendelser.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15
Svartid 1 - 5 dager

Spør Diabeteslinjen

Trenger du råd og veiledning om hvordan du best mulig kan leve med din diabetes? Snakk med våre erfarne veiledere på telefon eller chat, eller send spørsmål på nett. Du kan også få svar fra lege og psykolog.

gry veileder

Diabeteslinjen –
Spør oss om diabetes

Ring 815 21 948 (hverdager 9-15) 
Chat med oss (hverdager 9-15)
Send oss et spørsmål (svartid 1-5 dager)

 


 

VÅRE VEILEDERE

 • Gry Anita Lillejordet

  Diabetessykepleier og veileder Diabeteslinjen

  Sykepleier siden 2006. Videreutdannelse i diabetes og jobbet som diabetessykepleier siden 2012. Startet i Diabetesforbundet 2010. Leder på Diabeteslinjen fra september 2019.

 • Nina Rye

  Veileder Diabeteslinjen

  Veileder ved Diabeteslinjen siden 2008 og har hatt diabetes type 1 siden 1980.

 • Elin Rebecka Minkkinen Peiponen

  Veileder og sykepleier Diabeteslinjen

  Sykepleier siden 2012. Arbeidserfaring fra gastrokirurgisk sengepost med akutt og elektiv kirurgi og kreft/palliasjons pasienter på Diakonhjemmet sykehus. Startet som sykepleier i Diabetesforbundet i mars 2021.

 • Marianne Joyce

  Veileder og sykepleier Diabeteslinjen

  Jobbet i Diabetesforbundet siden august 2023. Tok sykepleierutdanning i voksen alder og fikk en spesiell interesse for å lære om diabetes da begge barna fikk type 1.

 


 

VÅRE EKSPERTER (ANDRE LINJE)

 • Ane Wilhelmsen-Langeland

  Psykolog. Jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) og Bjørgvin DPS (Helse Vest). Diabeteslinjens fagekspert på diabetes og psykisk helse fra 2011- besvarer aktuelle netthenvendelser. Leder av faggruppen for diabetespsykologi og med i medisinsk fagråd. Hatt diabetes type 1 siden 1991.

 • Kristian Furuseth

  Spesialist i allmennmedisin. Mangeårig erfaring med behandling av diabetes type 2. Vært Diabeteslinjens fagekspert på type 2 fra starten i 1998.

 • Randi Abrahamsen

  Spesialist i klinisk psykologi. Har jobbet ved spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. Jobbet poliklinisk med barn og ungdom, men også voksne med diabetes siden 1986. Vært Diabeteslinjens fagekspert på diabetes og psykisk helse fra starten i 1998 - svarer på aktuelle telefonhenvendelser. Medlem av Diabetesforbundets faggruppe for diabetespsykologi.

 • Ragnar Joakimsen

  Professor og spesialist i endokrinologi, leder av diabetesteam ved universitetssykehuset i Tromsø. Medlem av Diabetesforbundets medisinske fagråd. Vært Diabeteslinjens fagekspert på type 1 fra 2022.