Diabeteslinjen

Diabeteslinjen er Diabetesforbundets veiledningstjeneste der du kan stille spørsmål om diabetes. Spørsmålene besvares av en førstelinjetjeneste med erfarne veiledere, eller av et ekspertpanel (annenlinje) bestående av helsepersonell. I tillegg til norsk er det også mulig å få svar på engelsk, tyrkisk, somali og arabisk.

Spør en ekspert


På Diabeteslinjen svarer erfarne veiledere,
diabetessykepleiere, leger, psykologer,
farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog.

Les ditt personlige svar

Hvis spørsmålet ditt er besvart, kan du hente det her (svar innen 1-5 virkedager)

Klinisk ernæringsfysiolog

Christine Toft

Jobber ved Lovisenberg Diakonale sykehus, Oslo. Vært Diabeteslinjens fagekspert siden 2014. Hun har vært med på å utvikle Diabetesforbundet kostholdsider på nett diabetes.no/kosthold.

Veileder

Frida Pettersen

Veileder på Diabeteslinjen siden 2012. Utdannet helsesekretær og har tidligere jobbet på privat sykehus og som rådgiver innen helseforsikring.

Diabetessykepleier og koordinator

Gry Anita Lillejordet

Diabetessykepleier, foredragsholder, veileder på Diabeteslinjen siden 2010 og koordinator fra september 2019.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Siste besvarte spørsmål

 • Fritak fra turnusarbeid?

  Jeg har tidligere spurt om nattarbeid ift. min diabetes. Fått råd om at det ikke er gunstig pga fare for komplikasjoner som bl.a. hjerte-/karsykdom. Jeg jobber som sykepleier på sykehus, og fordi min avdeling har såpass mange med tilretteleggingsbehov, blir vi som søker en varig tilrettelegging ikke prioritert. Vi har til nå arbeidet todelt turnus, men nå skal vi over i tredelt med dag, kveld og nattskift. Jeg har fått valg mellom og godta tredelt turnus, riktignok med færre nattevakter enn de andre, eller bli omstilt til en annen avdeling på sykehuset. Jeg har stått på mitt og velger ikke nattevakter. Å bli plassert et annet sted etterhvert er jo ikke akkurat en ønskesituasjon. Jeg har fått hjelp av tillitsvalgt, men det ser ikke ut til at det er noe vi kan få gjort med dette. Har også levert legeattest både fra fastlege og endokrinolog. Har jeg virkelig ikke rett til å beholde jobben min slik som den er? Jeg hadde diabetes når jeg ble ansatt for 5 år siden. Har dere noen erfaring med slike spørsmål?

  31.08.2011 Rettigheter
  Besvart av Nina Rye, Veileder
 • Hva når barnet skal på leirskole?

  Mitt barnebarn på 12 år skal på leirskole til høsten. Får en av foreldrene være med barnet og vil tapt arbeidsfortjeneste bli refundert? Skolen kan vel ikke ta ansvar for insulin osv.?

  13.06.2011 Rettigheter
  Besvart av Gry Anita Lillejordet, Diabetessykepleier og koordinator
 • Assistent på skulen ved diabetes?

  Eg jobbar som spesialpedagog ved PPT, og har kome borti ein problemstilling som er ny for oss: Ein gut i 4. klasse fekk diagnosen diabetes type 1 og heimen ønsker assistent på skulen. Vår praksis er å ikkje gi ekstra ressursar til born med diabetes, men dei er redde for at diagnosen hans kan påvirka det faglege. Så fekk me tips om at det fantes støtteordningar for born i hans situasjon. Kva evt. går denne støtta ut på? Er den vinkla inn mot skule? Kva er vanleg praksis i høve diabetes/skule? Eg håpar de kan hjelpa oss.

  15.04.2011 Rettigheter
  Besvart av Nina Rye, Veileder
 • Insulinkrevende diabetes og skiftarbeid?

  Jeg er en mann på 50 år som har hatt diabetes type 2 i tre år. Jeg jobber helkontinuerlig skift (dag, kveld og natt). Jeg har gått på tabletter til nå, men har måttet gå over på insulin Humalog Mix to ganger daglig. Jeg sliter med å regulere blodsukkeret pga. skiftgang og jeg lurer på om det er forsket på diabetes og skiftgang? Bedriftslegen hevder at diabetes at ikke er noen hindring for å jobbe skift? Jeg trodde at det å ha forutsigbar arbeidstid var viktig for å holde blodsukkeret lavt? Jeg prøver å få kun dagtid slik at jeg kan kontrollere og leve bra med min diabetes. Hva mener dere?

  11.01.2011 Rettigheter
  Besvart av Kristian Furuseth, Fastlege, spesialist i allmennmedisin
 • Kan diabetesmedisin skade tennene?

  Kjenner dere til at langvarig bruk av diabetesmedisiner ved diabetes type 2 kan føre til at tennene "smuldrer opp"? Kan vi med diabetes få dekket noe av tannlegeregningen? Ikke vanlige hull, men oppbygging eller protese?

  06.08.2009 Rettigheter
  Besvart av Kristian Furuseth, Fastlege, spesialist i allmennmedisin
 • For strenge helserestriksjoner ved diabetes type 1?

  I forbindelse med min jobb var jeg hos bedriftslegen denne uken for å ordne offshoresertifikat. Helsen min er perfekt ifølge legen, ingenting å utsette. Jeg har imidlertid diabetes type 1 og fikk derfor ikke offshoresertifikatet. Hvorfor må det være slik når jeg ellers har god helse? Det samme erfarte jeg når jeg skulle i militæret. Helsekontrollen var kjempebra, men jeg dimmet grunnet diabetes type 1. Kunne jeg ikke gjort noe i militæret på tross av min diabetes? Jeg elsker å kjøre bil og foreslo dette, men svaret var nei, nei og atter nei! Det finnes folk som helst vil slippe militæret, men jeg ville inn. Går det an å fire på disse strenge reglene?

  10.08.2008 Rettigheter
  Besvart av Hans-Jacob Bangstad, Professor, spesialist i barnemedisin
 • Diabetes, skole og assistent?

  Min sønn på 6 år skal begynne på skole til høsten . Han har diabetes type 1 og er ikke så lett å regulere. Vi har et godt samarbeid med barnehagen, men gruer oss til den nye hverdagen med skole. Har han rett til assistent i noen fag f.eks. gymnastikk og svømming? Vi mener å ha lest at alle kommuner får støtte til å gi assistent til de diabetesbarn som trenger det? Stemmer det? Hvor står dette i så fall i lovverket slik at vi kan vise det til den rette instansen her i kommunen?

  17.12.2007 Rettigheter
  Besvart av Hans-Jacob Bangstad, Professor, spesialist i barnemedisin
 • Rettigheter med diabetes i EØS-land?

  Hvilke rettigheter har man og hva bør man tenke på i forhold til å flytte utenlands med sin diabetes type 1? Jeg skal flytte til Danmark og lurer på om jeg har rett til samme hjelpemidler og behandlingsform som jeg i dag mottar i Norge? Jeg tenker da på konsultasjon hos spesialist/fastlege, øyekontroll, fotkontroll osv. Vil jeg kunne hente ut medisiner på blå resept eller tilsvarende? Er i dag godt fornøyd med mitt eget behandlingsopplegg med insulinpumpe og regelmessig kontroll hos spesialist for diabetes, kontroll av øyne, samt noe korreksjon på øyne med laserbehandling. Vil man kunne forvente tilsvarende opplegg i et annet EØS land?

  07.05.2006 Rettigheter
  Besvart av Kristian Furuseth, Fastlege, spesialist i allmennmedisin
 • Diabetes type 1 og rettigheter i arbeidslivet?

  Hvis jeg kommer for sent på jobb pga. lavt blodsukker, må jeg ta det som avspasering/trekk i lønn? Jeg lurer litt generelt på mine rettigheter med diabetes type 1 i arbeidslivet også.

  02.03.2006 Rettigheter
  Besvart av Kristian Furuseth, Fastlege, spesialist i allmennmedisin
 • Dekket kostnader ved å fjerne infiltrater?

  Jeg er ei jente på 23 år som har hatt diabetes type 1 i 18 år. De fem første åra brukte jeg vanlige insulinsprøyter, og varierte stikkstedene for hver injeksjon. Har siden jeg var ca. 10 år hatt en veldig vanskelig diabetes med høye blodsukkerverdier. Jeg har av den grunn måttet ta relativt mange injeksjoner daglig for å prøve å få ned blodsukkeret. Problemet mitt er infiltrater i mageområdet. Jeg fikk disse såkalte putene for mange år siden, og har hatt dem så lenge jeg kan huske. Dette gir meg et veldig dårlig selvbilde, og selvtillit er et ord som er ukjent for meg. Mitt høyeste ønske er å få fjernet disse putene fra magen, men som student så har jeg ikke råd til å betale dette selv. Jeg tenker på dette døgnet rundt. Finnes det en mulighet til å få dekket kostnadene til et slikt inngrep eller må man betale det selv? Det er jo et resultat av sykdom/medisinering? Jeg har vært i kontakt med en klinikk som foretar slike inngrep, og det er ikke akkurat noe som studentøkonomien tillater.

  10.06.2005 Rettigheter
  Besvart av Kristian Furuseth, Fastlege, spesialist i allmennmedisin