Lavere forventet levealder når jeg fikk diabetes type 1 som 11-åring?

Behandling

Besvart: 18.02.2019

Spørsmål:

Jeg er en gutt på 16 år som fikk diabetes når jeg var 11-åring. Jeg lurer på om min forventede levealder er betraktelig mye mindre enn andre som ikke har diabetes?

Svar:

Du har sikkert lest eller hørt om den svenske undersøkelsen som ble omtalt i media i 2018: http://bit.ly/2SU7Ui0 De tallene som fremkom der diskuteres blant ekspertene. Det som alle er enige om, er at tallene ikke kan brukes av eller på den enkelte person. Dine «fremtidsutsikter» er først og fremst knyttet til hvor godt du klarer å takle din diabetes (HbA1c, unngå insulinsjokk og syreforgiftning), din livsstil (blant annet ernæring og fysisk trening) og mange faktorer vi vet påvirker levealder (f.eks. røyking og rus) + flaks eller uflaks!

Statistisk sett har du noe redusert forventet levealder, men det betyr ikke at du ikke kan bli over 80 år - hvis det er et viktig poeng.

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus