Kan alkohol øke risiko for diabetes type 2?

Blodsukker

Besvart: 13.02.2019

Spørsmål:

I et oppslag i VG 23. januar 2019 står det: Helsedirektoratet viser til at alkohol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og diabetes type 2? Hvordan økes risikoen?

Svar:

Risikoen for å utvikle type 2 diabetes påvirkes sterkt av gener og etnisitet. I tillegg kommer livsstilsfaktorer som overvekt, fysisk aktivitet, kosthold og inntak av alkohol. Det finnes gode data som viser at livsstilsintervensjon kan utsette eller hindre utviklingen av diabetes hos personer som «nesten» har diabetes. Viktige faktorer for å oppnå dette er vektreduksjon, økt fysisk aktivitet og endring av kosthold med vekt på redusert inntak av fett og økt inntak av fiber.

Alkohol kan påvirke helsa på forskjellige måter. Moderat alkoholbruk viser i enkelte studier å påvirke kardiovaskulær sykdom og helse positivt. Amerikanske retningslinjer definerer moderat alkoholbruk som 1 alkoholenhet per dag (f.eks. 1 glass vin) for kvinner og 2 enheter for menn: I tillegg er det slik at man ikke kan «samle opp» enheter og drikke alt i helgen.

Det er enighet om at alkoholbruk utover «moderat» er skadelig. I tillegg er det også slik at man ikke vil anbefale personer som ikke drikker å begynne å drikke for å oppnå bedre helse. Dette brukes stort sett som et argument for å redusere alkoholbruken til «moderat».

Når det gjelder mekanismen bak helseeffektene av alkohol, er det mange hypoteser uten at man vet det sikkert.
Jeg fant ikke oppslaget om alkohol i VG, men regner med at dette dreier seg om helseundersøkelser (såkalt epidemiologi) som viser at alkoholbruken samlet sett har helseskadelige effekter.

Som lege nedlegger jeg et stort arbeid for å avdekke skadelig bruk av alkohol og påvirke for å redusere dette.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken