Sammenheng mellom diabetes og muskel- og leddsmerter?

Behandling

Besvart: 13.02.2019

Spørsmål:

Hei, Eg har diabetes 2 og slit meir og meir med vonde muskler og ledd. Har ikkje påvist revmatisme. Finst det forskning som seier noko om evt. samanheng mellom muskel og skjelettplager og diabetes?

Svar:

Det er kjent at diabetes gir økt risiko for leddsmerter. Dette gjelder spesielt skuldersmerter, men kan også gjelde andre ledd. Arrforandringer inni hendene kan gi feilstilling av fingrene. Ikke noe av dette er spesifikt for diabetes, men diabetes er en risikofaktor for disse tilstandene.

Mange med diabetes bruker kolesterolsenkende medisin (statin), og det er kjent at disse preparatene kan gi muskelsmerter. Ikke noe av dette er ny kunnskap, men jeg har inntrykk av at sammenhengen med diabetes og statinbruk ofte overses.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken