Kontinuerlig glukosemåler Dexcom G6 tilgjengelig i Norge nå?

Hjelpemidler

Besvart: 17.06.2019

Spørsmål:

Heisan! Jeg bare lurte på om kontinuerlig glukosemåler (CGM) Dexcom G6 er tilgjengelig i Norge nå, og kan kjøpes/dekkes?

Svar:

Hei,
Dexcom G6 er per 1. mai 2019 andrevalget for frittstående CGM (kontinuerlig glukosemåler) i Norge. Freestyle Libre 2 er førstevalget. Det er ditt behov som avgjør hvilken CGM som er best egnet for deg. Dexcom G6 har flere alarmer og kan bl.a. være aktuell dersom du har raske endringer i blodsukkeret som du trenger varsler på.

CGM søkes om og tildeles via spesialisthelsetjenesten (sykehus) for insulinbrukere og i all hovedsak for personer med diabetes type 1. Fastlege må ev. henvise deg dit dersom du i dag ikke følges opp i spesialisthelsetjenesten. Les mer her: https://www.diabetes.no/nyheter/nyheter-2019/alle-utstyrsavtalene-er-pa-plass/

Besvart av:

Veileder

Veileder, Diabeteslinjen