Trygg medisinkombinasjon?

Behandling

Besvart: 30.10.2019

Spørsmål:

Er denne kombinasjonen av medisiner trygg?
For diabetes: 2 stk Janumet 50 mg/1000 mg, 1 stk metformin 1000 mg og insulin.
I tillegg bruker jeg: Renitec 5 mg (høyt blodtrykk), Albyl-E 75 mg (blodfortynnende) og Crestor 5 mg (kolesterolsenkende). Jeg har fine nyreprøver.
Eller kan jeg heller ta 1 Janumet og 2 metformin om dagen i stedet?

Svar:

Medisinene du bruker er en ganske vanlig kombinasjon. Som du er inne på er det en forutsetning at f.eks. nyrefunksjonen er normal. Når slike hensyn er tatt, er dette en trygg kombinasjon av medisiner.
Det er ikke bedre å redusere dosen av Janumet til 1 tablett daglig. Da får du for lite av en av komponentene i denne tabletten (= sitagliptin).
Lykke til!

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken