Diabetes type 1 og slankeoperasjon?

Behandling

Besvart: 02.09.2019

Spørsmål:

Hei. Min sønn, som nå er 25 år, fikk diabetes 1 da han var 14 år. Han har hatt insulinpumpe fra første stund, han er i full jobb og har veldig god kontroll på sykdommen sin. Han sliter imidlertid med overvekt, og har fått høyt blodtrykk, som han får behandling for. Han har prøvd utallige slankekurer og dietter, uten noe nevneverdig resultat. Derfor har han nå søkt om å få slankeoperasjon. Han er helt i startfasen av denne prosessen.

Jeg er veldig usikker på om denne operasjonen, hvis han tar den, vil ha noen innvirkning på sykdommen hans? Jeg har prøvd å finne noe stoff om dette, men det eneste jeg finner er i forbindelse med diabetes type 2. Det hadde vært interessant å høre hva dere mener om dette? Vet dere om noen som har erfaring med slankeoperasjon på personer med diabetes type 1? Anbefales eller frarådes dette ved diabetes type 1?

Svar:

Hei,
Jeg forstår dette er et vanskelig valg. Da jeg jo ikke kjenner din sønn og ikke vet noe om hvilken grad av overvekt han har og f.eks. heller ikke hvor lenge han har forsøkt å gå ned i vekt og på hvilken måte han har gjort dette, kan jeg bare gi generelle kommentarer.

Det er helt riktig som du sier at vektreduserende kirurgi har vært gjort nesten utelukkende ved diabetes type 2. Dette dels fordi diabetes type 2 utgjør ca. 90 % av diabetestilfellene i de fleste land og også fordi diabetes type 2 kan bli mindre uttalt eller forsvinne for en tid ved en slik slankeoperasjon.

Ved en eventuell operasjon ved diabetes type 1 kan en ikke forvente slike resultater delvis fordi kroppen ikke lager insulin i det hele tatt. Det er likevel gjort noen slike operasjoner ved diabetes type 1. Resultatene har vært relativt gode med vekttap som ønsket. En kan selvfølgelig ikke slutte med insulin, men noen får mindre insulinbehov pga. mindre kroppsvekt. Disse operasjonene kan ha endel komplikasjoner og jeg foreslår du går inn på nettsidene til for eksempel nhi.no: http://bit.ly/2lyPFiR som beskriver dette.

Jeg har hatt et par pasienter med diabetes type 1 som har vært fornøyd med slik operasjon, men dette blir individuelt. Sønnen din er ung og det er et spørsmål om ikke varig omlegging av kostholdet med vekt på mer grønnsaker og litt redusert matinntak også på lang sikt kan ha bra virkning på vekten kanskje sammen med regelmessig mosjon? Men jeg vet det ikke er lett ...

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus