Status potensmidler på blå resept?

Annet

Besvart: 02.09.2019

Spørsmål:

I 2015 ble det i dagspressen skrevet om forslag om å fjerne den såkalte «moralparagrafen» i Legemiddelforskriften. Denne paragrafen er til hinder for potensmidler på blå resept. Bruk av potensmidler kommer fort opp i 2000,- kr pr mnd, så dette er en sak av stor betydning for mange personer med diabetes. Det er jo kjent at potens kan svekkes ved mangeårig diabetes. Har det skjedd noe i saken?

Svar:

Hei,
jeg har vært i kontakt med Statens legemiddelverk som er satt til å vurdere kostnadseffektivitet og budsjettkonsekvenser ved å innføre nye legemidler på blå resept. Legemiddelverket har imidlertid en fullmaktsgrense som begrenser hvor store budsjettkonsekvenser de har fullmakt til å innvilge refusjon for. Ved å vurdere å ta inn disse preparatene på listen over hvilke legemidler det kan gis refusjon for, ble budsjettrammene overskredet og saken er nå sendt over til helse- og omsorgsdepartementet (september 2017). Det skal sies at det ikke er alle legemidlene mot erektil dysfunksjon som er med i vurderingen, men den er begrenset til Viagra, Caverject og Vitaros.

Som en liten digresjon - uavhengig av blåreseptordning eller ikke: Siden disse legemidlene har vært på markedet i over 20 år nå er patenttiden utløpt og det er derfor mulig å tilby tilsvarende preparater til en langt lavere pris: det vi kaller generisk bytte. Disse inneholder nøyaktig samme virkestoff i samme mengde som originalpreparatet, men kan produseres til en lavere kostnad og dermed selges til en langt lavere pris. De selges ofte under navnet på virkestoffet, slik at Tadalafil tilsvarer Cialis, Sildenafil tilsvarer Viagra, og Vardenafil tilsvarer Levitra. En 12-pakning med disse koster i størrelsesorden 300.- kr +/-, og vil være en langt rimeligere løsning enn ca. 1000-1300,- kr som de originalproduserte ligger på for samme pakning. Håper dette kan være til hjelp mens vi venter på at det tas en avgjørelse om refusjonsstatus!

Besvart av:

Apoteker

Apoteker, Diabeteslinjen