Gjøre noe med et blodsukker på 13-20 mmol/l?

Blodsukker

Besvart: 17.09.2019

Spørsmål:

Hei! Vi har en beboer som har et blodsukkernivå på mellom 13 og 20 mmol/l. Dette til tross for at hun får oppfølging og medisiner fra en diabetesspesialist. Synet hennes reduseres stadig. Er dette et nivå hun godt kan ligge på eller bør vi vurdere annen behandling/behandler?

Svar:

Hei,
Det anbefales å fastsette individuelle behandlingsmål for HbA1c og blodsukker, men uansett alder og andre sykdommer så anbefales det ikke å ha så høyt som deres beboer har.

Dette står i nasjonal retningslinje for diabetesbehandling:
"For personer på sykehjem og for andre med betydelig reduserte leveutsikter, er målet å unngå symptomer på hyperglykemi. Dette oppnås hos de fleste når blodsukkeret sjelden overstiger 12–14 mmol/l. Når det primære målet er symptomfrihet, kan behandlingsmålet settes høyere enn hos andre brukergrupper (HbA1c 75 mmol/mol, rundt 9 %). Blodsukkeret bør ligge mellom 6 og 14 mmol/l"

Dette betyr at eldre uten komplikasjoner ikke behøver å behandles for å redusere risikoen for komplikasjoner, men derimot for best mulig livskvalitet og hverdag. Har vedkommende komplikasjoner, vil målet med blodsukkerbehandlingen være å unngå ytterligere plager, siden høyt blodsukker vil forsterke symptomene ved allerede eksisterende komplikasjoner.

Husk at det er blodsukkeret som bestemmer behandlingen, så ved høyt blodsukker så trengs det mer insulin eller blodsukkersenkende tabletter.

Håper svaret er til hjelp for dere.

Lykke til!

Dersom du ønsker å snakke med noen, kan du ringe Diabeteslinjen på telefon 815 21 948. Du kan også nå oss på chat. Diabeteslinjen har åpent hverdager 9-15.

Besvart av:

Diabetessykepleier og koordinator

Diabetessykepleier og koordinator , Diabeteslinjen