Antistoffer mot insulin

Behandling

Besvart: 30.10.2019

Spørsmål:

Har i flere hatt diabetes type 2, og har liten insulinproduksjon. For snart tre år siden fikk jeg ketoacidose (syreforgiftning) og var da innlagt på sykehus i flere døgn. Vet det er svært sjeldent at man med diabetes type 2 utvikler dette. De fant ut at det kunne være sammenheng med medisinen Jardiance. Jeg har vært på og av insulin, har hatt et dårlig forhold til det, men helt klart noe jeg må ha. Utfordringen nå er: på grunn av den spesielle sykehistorien jeg har, spurte jeg min fastlege om å få testet ut hvilken type diabetes jeg har, altså få testet for alle typer antistoffer. I dag fikk jeg svar, jeg har helt klart diabetes type 2, men jeg har antistoffer mot insulin! Altså kroppen min angriper selve insulinet! Dette gir faktisk mening og forklaring på mye, men hva innebærer dette? Dette har jeg aldri hørt om. Kan dere hjelpe meg med mer informasjon om dette?

Svar:

Ja, dessverre kan Jardiance gi syreforgiftning (ketoacidose) også ved diabetes type 2 og det er allerede beskrevet mange tilfeller i Norge. Det oppstår gjerne hos slike som deg som har liten insulinproduksjon. Jeg går ut ifra at du har sluttet med denne medisinen.

Insulinbehandling gir hos de aller fleste insulinantistoffer fordi
insulinet som du sprøyter inn oppfattes som litt "fremmed" av kroppen. Det er meget små mengder insulinantistoffer som dannes og har derfor ikke betydning for behandlingen. I ekstremt sjeldne tilfeller (jeg tror ikke det er funnet i Norge), kan det av ukjente grunner dannes store mengder insulinantistoffer som kan ha betydning for behandlingen. Men insulinantistoffer er altså nesten uten unntak betydningsløse for behandlingen.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus