Smeltet ost og insulinbehov (blodsukkerpåvirkning)?

Kost/fysisk aktivitet

Besvart: 30.10.2019

Spørsmål:

Hei,
Jobber som kokk på et sykehus, og vi har blitt fortalt at pasienter med diabetes IKKE skal få servert mat med smeltet ost(pizza, gratenger m.m.). Har søkt på Internett uten særlig resultat. Kan dere fortelle meg om årsaken?

Svar:

Hei,
Det mange kaller en såkalt "pizza-effekt" er måltider som inneholder kombinasjonen av mye fett og karbohydrater, som typisk er matvarer som pizza og lasagne. Kombinasjonen av mye fett og mye karbohydrater kan gjøre blodsukkerregulering og insulindosering vanskeligere. Mange opplever å få en forsinket økning av blodsukkeret. Dette kan være vanskelig å beregne i forkant med insulindoseringen. Årsaken til dette er at et måltid med mye fett (og protein) fordøyes langsommere. Dette forsinker fordøyelsen av karbohydratene, som da vil komme senere over i blodstrømmen. De som bruker insulin og ikke tar høyde for dette, dvs. at de kun teller karbohydrater og setter insulindose deretter, kan i etterkant av et måltid først bli mye lavere enn forventet (da man har satt normal mengde insulin uten at blodet har fått tilført alle karbohydratene i måltidet). Deretter vil de i flere timer etterpå oppleve økt blodsukker. Dette fordi insulindoseringen man satte før måltidet har avtatt, men det er først nå at karbohydratene påvirker blodsukkeret.

Det er dog ikke alle som får en slik veldig tydelig effekt, det er jo noe av det som kan være litt frustrerende med diabetes - det er ikke noe fasitsvar som gjelder alle og man vil kunne reagere forskjellig på samme type mat. Dog, en langsommere blodsukkerstigning er mer gunstig enn en rask blodsukkerstigning, man må bare huske å ta høyde for dette ved insulindoseringen.

Men, det er altså ikke nødvendigvis forskjellen på fersk ost og smeltet ost som er problemet her, men at måltider som inneholder smeltet ost ofte også er høy-fett OG høy-karbohydratmåltider. Dette har altså først og fremst påvirkning hos de som bruker insulin og skal dosere insulin til måltider.

Jeg personlig synes det høres strengt ut å ha en slik "regel" for alle med diabetes, uavhengig av type måltid, type diabetes og eventuell bruk av medikamenter.

Besvart av:

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernæringsfysiolog, Diabeteslinjen