Arvelighet ved diabetes type 1 og 2?

Annet

Besvart: 03.03.2016

Spørsmål:

Vi er 8 søsken over 60 år og 5 av oss har diabetes type 1. Vår mor hadde diabetes type 2, likeså hennes mor. Vår far hadde ikke diabetes, men hans mor hadde også diabetes type 2. Jeg kan ikke forstå at vi har arvet diabetes av våre foreldre, men det er interessant at flere av oss har diabetes type 1. Ingen av våre barn eller barnebarn har diabetes. Vi 5 søsken fikk diabetes type 1 rundt fylte 50 år. Noen formening?

Svar:

Takk for et godt og vanskelig spørsmål. Jeg forstår at 5 av dere har diabetes type 1. Det er mulig at dere har en variant av diabetes type 1, kalt LADA. Dere har etter all sannsynlighet arvet noen gener som disponerer for diabetes type 1 fra deres foreldre (særlig HLA gener). Vi vet at det er bare en liten del av de som arver genene som får sykdommen. Det må foreligge omgivelsesfaktorer i tillegg. Vi vet ikke hva disse faktorene er, men virus er en mulighet. Ved diabetes type 2 i nærmeste familie, så har en også økt risiko for å få diabetes type 1. Forklaringen på dette vet vi ikke, men det dreier seg i begge tilfelle om at bukspyttkjertelen har nedsatt evne til å lage insulin. Forhåpentligvis får vi bedre svar på disse spørsmål i løpet av få år (besvart februar 2012).

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus