Hvorfor er det best å måle blodsukker i blodet?

Blodsukker

Besvart: 11.02.2020

Spørsmål:

Hvorfor foretrekkes blodsukkermåling i blod fremfor måling av sukker i urin?

Svar:

Hei, Sukker i blodet er det som er viktig for kroppen og reguleres av insulin og andre hormoner. Ved å måle blodsukkeret kan en direkte få kunnskap om hvordan kroppens sukkerbalanse er. Som du vet, vil både for høyt og lavt blodsukker kunne føre til ubehagelige situasjoner.
Sukker i urinen kommer fra nyrenes utskillelse av sukker. Hvor mye sukker det er i urinen avhenger av mange forskjellige forhold, først og fremst nyreterskelen. Nyreterskelen er det blodsukkernivået som fører til at det kommer sukker i urinen. Vanligvis sier vi at nyreterskelen er omtrent ved blodsukkernivå på 10 mmol/l. Det betyr at hvis blodsukkkeret er under 10 mmol/l så kommer det ikke sukker i urinen. Det betyr at de aller fleste som ikke har diabetes ikke har sukker i urinen. Nyreterskelen øker med alderen. Det betyr at eldre har mindre sukker i urinen ved samme blodsukkernivå som yngre. Det er også flere andre situasjoner som kan føre til forandringer i nyreterskelen. For eksempel vil graviditet føre til lavere nyreterskel. Det betyr at en kan få sukker i urinen uten å ha diabetes. Enkelte nye diabetesmedisiner kan også føre til lavere nyreterskel for utskillelse av sukker i urinen.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus