Hudreaksjon ved bruk av insulin?

Behandling

Besvart: 07.03.2016

Spørsmål:

Jeg opplever noen gangar at jeg får en rød hard hevelse (ca 2 cm i diameter) på stikkstedet der jeg har satt Levemir. Den går bort etter noen dager. Setter 16 enheter en gang i døgnet med 5 mm nål. Hva er grunnen til det?

Svar:

Lokal hudreaksjon på stikkstedet kan forekomme ved alle typer insulin. Det er mange stoffer som det går an å reagere på; både selve insulinet og de andre stoffene i oppløsningen.

Du forteller at dette skjer av og til. Det er et godt tegn, og i noen slike tilfeller går det over av seg selv. Hvis dette skjer stadig vekk eller ikke går over, bør du sammen med din behandler vurdere å skifte insulin for å se om dette hjelper.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken