Bør jeg bruke acetylsalisylsyre som forebygging av hjerte- og karsykdom?

Behandling

Besvart: 11.05.2020

Spørsmål:

Hei!
Jeg har hatt diabetes type 1 i over 50 år og har så langt ikke hjerte- og karsykdommer eller andre sykdommer. I mange år har jeg brukt acetylsalisylsyre som en forebyggende effekt for hjerte- og karsykdom samt kolesterolsenkende tabletter. Jeg ser ingen annen grunn til at jeg skal bruke acetylsalisylsyre enn forebygging.
Ved en tilfeldighet leser jeg på Helsedirektoratet.no at det, under sterk anbefaling, frarådes profylaktisk bruk av acetylsalisylsyre til pasienter med diabetes uten kjent hjerte- og karsykdom.

Se link: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/legemidler-til-forebygging-av-makrovaskulaere-senkomplikasjoner-ved-diabetes/acetylsalisylsyre-asa-som-primaerprofylakse-ved-diabetes

Blir veldig usikker og utrygg på om jeg skal fortsette med acetylsalisylsyre eller ikke. Ønsker mer informasjon om acetylsalisylsyre og bruken av den.

Hilsen anonym

Svar:

Ja, jeg forstår godt du blir usikker. Anbefalingene om bruken av acetylsalicylsyre som forebygging mot hjerte- og karsykdommer har variert gjennom årene etterhvert som en har fått mer kunnskap.
Det er ingen tvil om at acetylsalisylsyre delvis forebygger hjerte- og karsykdommer, men den kan ha noen bivirkninger (særlig blødningsfare). Dette gjør at en ikke anbefaler å BEGYNNE med det hvis en ikke har kjent hjerte- og karsykdommer.
Du er i en annen situasjon: Du har brukt det lenge uten alvorlige problemer (antar jeg), og du bør derfor absolutt fortsette med acetylsalisylsyre. Dette også fordi de mulig alvorlige blødningene kommer tidligere i behandlingen. En tilleggsgrunn til at du bør fortsette er at du har hatt diabetes type 1 så lenge som 50 år, og da er din risiko for hjerte- og karsykdom økt.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus