Hva skjer med kroppen etter bruk av metformin og insulin gjennom mange år?

Behandling

Besvart: 04.08.2020

Spørsmål:

Hei!

Jeg lurte på om dere kan sende meg noe forskning på hvilke bivirkninger det er ved å bruke høy dose av Metformin og Insulin over 20 år. Gjerne hva disse medisinene gjør med kroppen ved bruk over lang tid. Håper dere kan sende meg informasjon eller noe forskning på dette.

Svar:

Insulin og metformin er to av de viktigste blodsukkersenkende medikamentene som er brukt ved diabetes type 2. Utgangspunktet for å bruke dem er at bruken skal bedre helsesituasjonen både på kort og lang sikt. Begge preparatene har vært på markedet svært lenge slik at både virkninger og bivirkninger er godt kjent.
Alle medikamenter kan ha bivirkninger som kan oppstå både etter kort tids bruk eller etter langvarig bruk. Metformin kan gi mageplager i form av kvalme, diaré eller magesmerter. Risikoen for dette kan reduseres ved å ta tablettene sammen med mat eller ved å ta redusert dose. Langtids bruk av metformin kan også gi B12-mangel. Den mest fryktede bivirkningen er syreforgiftning (laktacidose). Risikoen for dette er doseavhengig (øker ved høye doser) og øker også ved redusert nyrefunksjon. Det betyr at metforminbruken må reduseres eller helt avsluttes ved fallende nyrefunksjon. Metformin er i seg selv ikke skadelig for nyrene, men det kan altså være farlig å bruke metformin (i for høy dose) ved redusert nyrefunksjon.
Den viktigste akutte bivirkningen av insulin er for lavt blodsukker. Det kreves også ofte høye insulindoser ved behandling av diabetes type 2. Det øker risikoen for uønsket vektøkning.
I dag finnes det mange forskjellige blodsukkersenkende medikamenter å velge mellom. Det er flott, men det kan være vanskelig å finne den rette kombinasjonen av medikamenter for hver enkelt pasient. Dette vil også være avhengig av om man har andre sykdommer slik som hjertesykdom eller hjertesvikt.
Slik jeg forstår deg er du ute etter en vurdering av hva 20 års bruk av disse medikamentene har betydd for deg og om de fortsatt er riktig behandling. For å få et godt svar på dette, må du stille spørsmålet til legen som kjenner deg godt. Det finnes også mer generell informasjon om medikamenter på Diabetesforbundet sine sider. Enkelte kan også ha glede av å lese nasjonal faglig retningslinje (for behandlere) som er publisert på helsedirektoratets hjemmesider.
Lykke til!

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken