Kolesterolsenkende medisin ved diabetes type 1?

Behandling

Besvart: 11.03.2016

Spørsmål:

Jeg har nettopp lest boken "Diabetes for livet, aldri fred å få?" og igjen leser jeg om at hvis kolesterolet er over 4 og man har hatt diabetes i mer enn 30 år, så skal man begynne på medisiner som senker kolesterolet eller fortynner blodet. Sist jeg var til lege, fikk jeg beskjed at mitt kolesterol var 5,9 og dette var bra nok. Er dette det gode kolesterolet eller det dårlige? spurte jeg, men fikk igjen som svar at dette var bra nok. Jeg har hatt diabetes type 1 i 39 år og har en far som har hatt gjentatte hjerteinfarkt og hjertestans. Han har hatt diabetes type 1 i 36 år. Jeg blir litt usikker - skal jeg bruke noe medisin for kolesterolet?

Svar:

Det er kjent at risikoen for hjerte- karsykdom øker med varigheten av diabetes type 1. I tillegg øker risikoen hvis man har dårlig blodsukkerregulering, høyt blodtrykk, mikroalbuminuri, ugunstig fordeling av blodfett eller hjertesykdom i familien. Egen alder er også viktig.
Det er den totale risikoen som avgjør hva slags råd legen gir om bruk av kolesterolsenkende medisin.

Dessverre er det gjort lite studier av kolesterolsenkende medisin slik at det kan være noe uenighet mellom forskjellige medisinske miljøer (per juni 2006).

I British Medical Journal er det nylig gitt endel anbefalinger ut fra den kunnskapen vi har i dag. Det er der anbefalt at alle som har diabetes type 1 og er mer enn 40 år bør få tilbud om kolesterolsenkende medisin - uansett kolesterolverdien. Hvis det foreligger ekstra risiko slik som beskrevet ovenfor, er det aktuelt å tilby medisiner før fylte 40 år.

Jeg slutter meg stort sett til disse anbefalingene og synes derfor at du bør tilbys kolesterolsenkende medisin.
Jeg er litt mer usikker om du skal tilbys blodfortynning med acetylsalicylsyre - dette vil jeg anbefale hvis du har noen av de ovenfor nevnte tilleggsfaktorene (høyt blodtrykk, ugunstig fettfordeling e.l.)

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken