Førerkort BE og C1 med diabetes type 1?

Rettigheter

Besvart: 10.08.2020

Spørsmål:

Hei, jeg har hørt mye om diabetes og sertifikat for bil. Jeg har kl B i dag og kunne tenkt meg å kjøre opp til BE og mulig C1. Hva er reglene for dette opp når jeg har Dia1? Får jeg kjøre opp til disse eller er dette uproblematisk og kun slik det er med kl B at det kun må fornyes med helsesjekk hvert 5. år?

Svar:

Hei,
For førerkort BE så gjelder samme regler som for vanlig førerkort, så du vil altså måtte fornye hvert 5. år.

For førerkortgruppe 2, som C1 er under, så er det strengere regler. Tidsavgrensningen er satt til maks tre år og bare ett år første gang. Kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss er uaktuelt. I tillegg er helsekravene strengere enn dem som gjelder førerkortgruppe 1:

-ikke har hatt alvorlig føling med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
-har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre
-følger legens råd og anbefalinger
-kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes
-har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene.

Du kan lese mer her:
https://www.diabetes.no/leksikon/f/forerkort/

Lykke til!

Dersom du ønsker å snakke med noen, kan du ringe Diabeteslinjen på telefon 815 21 948. Du kan også nå oss på chat. Diabeteslinjen har åpent hverdager 9-15.

Besvart av:

Diabetessykepleier og koordinator

Diabetessykepleier og koordinator , Diabeteslinjen