Jeg har noen spørsmål om insulin

Behandling

Besvart: 28.08.2020

Spørsmål:

Jeg er helsepersonell. Jeg lurer på hva som er forskjellen på Insulatard og Xultophy? Er det kun virkningstid og virkningsstoffer?

Jeg lurer også på hva som skjer hvis en person normalt setter 10 E med langtidsvirkende insulin, får ved feil 20 E langtidsvirkende istedenfor 20 E hurtigvirkende. Hvordan vil dette utarte seg? Er det kun det første døgnet som er risikabelt og krever tettere oppfølging?

Jeg lurer også på hvordan det anbefales og håndtere en situasjon hvor det er bestemt mengde hurtigvirkende insulin fra lege, men pasienten ønsker å sette mer enn hva som er sagt fra lege? Er dette ok?

Svar:

Hei,
Insulatard og Xultophy er meget forskjellige som du lett kan se ved f.eks. å slå opp i Felleskatalogen. Insulatard er et langsomtvirkende insulin hvor insulinet er koblet til protamin som gjør at virkningstiden blir lengre (ca. 18-24 timer) enn for hurtigvirkende insulin (ca. 4-6 timer).
Xultophy består av to stoffer: Degludec som er et meget langsomtvirkende insulin med mye lenger varighet enn Insulatard, med virkningstid opp til to døgn. Xultophy inneholder også liraglutid som er et stoff som stimulerer bukspyttkjertelen til å lage mer insulin. dette virker bare ved diabetes type 2 hvor en har noe egenproduksjon av insulin igjen.
Hvis en setter 20 E langsomtvirkende insulin istedenfor hurtigvirkende vil den meste av insulinvirkningen være borte etter ett døgn. Men det avhenger av hvilket langsomtvirkende insulin som er sprøytet inn (se ovenfor).
Ditt tredje spørsmål er vanskelig å svare på da det avhenger av den konkrete situasjonen. Generelt har de aller fleste som har diabetes og bruker insulin gode kunnskaper og erfaring om hvordan insulinbruken er mest fornuftig hos akkurat meg. (En kjenner seg selv best). I en slik situasjon vil en ideelt forsøke å forstå argumentene til både legen og pasienten og bli enig om løsningen.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus