Er det farlig med luftbobler i insulinpennen?

Hjelpemidler

Besvart: 31.08.2020

Spørsmål:

Hei
Jeg blir litt redd når det er små og store luftbobler i insulinsprøyten. Jeg syns ikke det hjelper å knipse på sprøyten, så jeg lar det være. Men er det farlig? Tenker spesielt på hvis det er boble nederst i sprøyten.

Svar:

Det er ikke farlig å få luft inn under huden, men det som kan skje er jo at dosen insulin du setter blir for liten dersom det er luft i penna.
Når penna er ny, så kan du holde den rett opp og sette på spissen. Når du knipser på penna skal lufta stige opp, og du kan da trekke opp og få ut mest mulig.
Lufta vil også stige når du snur penna. Så dersom du har luft i den når du skal sette en injeksjon, er det lurt å sette på spissen og fylle den med noen enheter, og holde den opp/ned til injeksjonen er satt. Da er det liten risiko for at du får for lite insulin.

Lykke til!

Besvart av:

Diabetessykepleier og veileder

Diabetessykepleier og veileder, Diabeteslinjen, OSLO