Er bukspyttkjertelen ødelagt når man har diabetes?

Behandling

Besvart: 14.03.2016

Spørsmål:

Når folk snakker om diabetes, sier de ofte at bukspyttkjertelen er "ødelagt". Vil det si at bukspyttkjertelen ikke produserer glukogen, som er det stoffet som øker blodsukkeret? Er det derfor personer med diabetes får følinger?

Svar:

Kroppens eget insulin produseres i betacellene i bukspyttkjertelen. Ved diabetes type 1 er disse cellene så ødelagt at personen ikke kan overleve uten å få tilført insulin.

Ved diabetes type 2 er også insulinproduksjonen redusert, men betacellene produserer fortsatt såpass mye insulin at man ikke dør umiddelbart uten behandling.

Glukagon produseres i alfacellene i bukspyttkjertelen. Dette hormonet øker blodsukkeret slik du sier. Alfacellene kan fortsatt produsere glucagon både ved diabetes type 1 og type 2. Ofte er glucagonnivået uhensiktsmessig høyt og bidrar til dårlig blodsukkerkontroll særlig ved diabetes type 2.

Hovedårsaken til følinger er for sterk blodsukkersenkende medikamentvirkning til feil tidspunkt. Det er et stort problem at medikamentvirkningen kan være "uintelligent" - det vil si at medikamentet virker selv om blodsukkeret er normalt eller lavt. Det kan f.eks. skje hvis man spiser mindre eller trener mer og samtidig tar samme mengde medisin.

Det har nå kommet flere medikamenter som kun virker når blodsukkeret er høyt ved diabets type 2. Virkningen avtar når blodsukkeret faller. Disse medikamentene hemmer også produksjonen av glukagon. Dette bidrar til bedring av blodsukkerkontrollen.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken