Har jeg en økt diabetesrisiko når jeg har et barn med diabetes?

Annet

Besvart: 30.09.2016

Spørsmål:

Et av spørsmålene i diabetesrisikotesten går på om nær familie har diabetes ... Hva med når ens barn har fått diabetes type 1? Er jeg fortsatt like lite disponert for sykdommen?

Svar:

Når ditt barn har diabetes, vil en naturlig oppfatte det som at du har litt økt i risiko forhold til foreldre som ikke har barn med diabetes. Hvis det bare er en i din familie som har diabetes vil risikoen for deg likevel være liten.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus