Sammenheng mellom diabetes og lichen planus?

Annet

Besvart: 05.09.2016

Spørsmål:

Er det noen sammenheng mellom diabetes og lichen planus?

Svar:

Ja, det ser ut til at lichen planus forekommer litt hyppigere hos de som har diabetes type 1 enn mennesker uten diabetes type 1. En undersøkelse fant at 6 % av de med diabetes type 1 hadde lichen planus mens hos de uten diabetes var det 1.8 % som hadde sykdommen. Dette viser at det er sjeldent at de med diabetes type 1 har sykdommen. I min praksis har jeg bare møtt to pasienter som hadde begge sykdommer.

Hvorfor opptrer de to sykdommene litt oftere sammen enn ved tilfeldighet ? Det vet vi ikke, men begge sykdommene har bl.a. forandringer i visse hvite blodlegemer (T lymfocytter) som kan være med på å forklare dette.

Hva er Lichen planus? Det er en hudsykdom som finnes i to varianter, en som bare er på huden og en annen som er i slimhinnene særlig i munnen. De har røde små opphøyde flekker som er smertefulle og kan gi sår i munnen.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus