Har kronisk elveblest sammenheng med min diabetes, og finnes det noen behandling?

Annet

Besvart: 18.03.2016

Spørsmål:

Jeg har fått kronisk elveblest (har hatt det i over 10 år). Min lege sier at elveblest kan komme av at jeg har diabetes type 2. Vet dere noe om dette? Kjenner dere til noen form for behandling? Har prøvd lysbehandling en gang med litt effekt.

Svar:

Kronisk elveblest er som regel ganske plagsomt på grunn av den vedvarende kløen. Til tross for at den betegnes som kronisk, er det mest vanlig at tilstanden går over etter hvert. Inntil dette skjer, bruker man som regel medikamenter for å dempe symptomene.

Det vanligste er å bruke et antihistamin (=allergimedisin). Disse finnes i mange utgaver, og det kan være nødvendig å prøve forskjellige typer for å finne den mest effektive. Dette er medisiner som du som regel kan bruke fast uten uakseptable bivirkninger. Ved forverring av symptomene kan man bruke steroider (=kortison eller Prednisolon). Dette lindrer vanligvis symptomene, men kan som regel ikke brukes fast på grunn av bivirkninger.

Det finnes også andre medisiner som kan prøves. Et medikament som heter montelukast, og som vanligvis brukes ved astma (selges vanligst som Singulair), kan forsøksvis brukes alene eller sammen med antihistamin. Jeg kjenner dessverre ikke til bruken av lysbehandling.

Når det gjeller sammenhengen med diabetes, er det slik at blant de som har kronisk elveblest, er det en overhyppighet av personer med diabetes type 1. Begge disse sykdommene er såkalte autoimmune sykdommer. Dette betyr at det er immunsystemet som forårsaker sykdomsprosessen. Jeg kjenner ikke til at det er noen sammenheng mellom kronisk elveblest og diabetes type 2.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken