HbA1c som det primære diagnostiske kriterium for diabetes?

Blodsukker

Besvart: 10.10.2018

Spørsmål:

Eg forstår det slik at det er HbA1c som blir brukt som det primære diagnostiske kriterium for diabetes, og at grensa går ved 48 mmol/mol (6.5 %). Vidare at det er slik at ein person utan diabetes vanlegvis kan ha HbA1c opp til 43 mmol/mol (6.1 %)?

Sidan 2009 har min HbA1c veksla mellom 39 og 41 mmol/mol (5.7-5.9 %). I juli i år hadde den plutseleg stege til 44 mmol/mol (6.2 %), mens den i april var 41 mmol/mol (5.9 %). Ny prøve vart teken no i september og då hadde verdien gått ned til 42 mmol/mol (6.0 %). I perioden før denne målinga hadde eg halde ein nokså streng diett og trimma meir bevisst. Eg er 70 år gamal og slank. Eg tok glukosebelastning i 2010, og resultatet etter to timar var 5.6 mmol/l.

Fastlegen min meiner at eg ikkje har diabetes, men eg føler meg usikker. Eg skulle gjerne ha dykkar vurdering.

Svar:

Det stemmer at Hba1c blir brukt som det primære diagnostiske kriterium for diabetes og at grensa går ved 48 mmol/mol (6.5 %). Dersom du ikke har symptomer på diabetes eller det ikke foreligger klinisk mistanke om diabetes, kreves to tester over de diagnostiske grenser før diagnosen stilles.
Her kan du lese om symptomer på diabetes: http://diabetes.no/om-diabetes/symptomer/

Ved glukosetoleransetest så skal blodprøven vise 11.1 mmol/l eller høyere for at du skal få diagnosen diabetes. Verdier mellom 7.8 og 11.0 mmol/l indikerer nedsatt glukosetoleranse. Hvis blodsukkeret er lavere enn 7.8 mmol/l har du ikke diabetes.

Dette betyr at med de verdiene du har både på Hba1c og glukostbelastningstest så har ikke du diabetes. Er du fortsatt usikker kan du be legen din om en ny glukosebelastningstest siden det er 6 år siden du tok denne testen.

Dersom du ønsker å snakke med noen, kan du ringe Diabeteslinjen på telefon 815 21 948. Diabeteslinjen har åpent hverdager 9-15. Du kan også få snakke med helsepersonell hvis det er nødvendig.

Besvart av:

Diabetessykepleier og koordinator

Diabetessykepleier og koordinator , Diabeteslinjen