Teste barns sannsynlighet for diabetes type 1?

Annet

Besvart: 25.02.2016

Spørsmål:

Hei, jeg har diabetes type 1 og lurer på om det er mulig å teste mine barns sannsynlighet for å utvikle sykdommen? Vet at studier har kommet langt i forhold til dette, men er det en test som det er mulig å ta nå?

Svar:

Ja, det finnes blodprøver som kan si noe om "sannsynlighet", men heller ikke mer enn det. Sannsynligheten varierer mye etter de nøyaktige resultater. Det betyr at en ikke kan si noe med sikkerhet om dine barn vil utvikle eller ikke vil utvikle diabetes type 1. Så lenge vi ikke vet hva diabetes type 1 kommer av og derfor heller ikke har noen mulighet for å forebygge sykdommen, anbefales det ikke å undersøke disse forhold. Prøvene vil bare bidra til usikkerhet som erfaringsmessig ikke gjør det lettere. Noe helt annet er det når vi har tilstrekkelig kunnskap som gjør at vi kan forebygge diabetes type 1. Da vil slike prøver brukes i stort omfang. I dag benyttes det bare i forskningssammenheng.

Se også informasjon om MIDIA-prosjektet her: http://www.fhi.no/studier/midia

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus