Tar ikke fastlegene rutinemessig sjekk for diabetes type 2?

Blodsukker

Besvart: 10.10.2018

Spørsmål:

Mange har hatt diabetes type 2 i flere år før det blir konstatert. Tar ikke fastlegene rutinemessig fastende blodsukker på pasienter? Burde ikke dette gjøres for å spare mange for komplikasjoner og insulininjeksjoner? Flere kunne sikkert klart seg i flere år bare med diabetesfornuftig kosthold og mer fysisk aktivitet og ev. vektreduksjon. Kan Diabetesforbundet gå ut med en oppfordring til legene om dette?

Svar:

Enkelte undersøkelser kan tyde på at så mange som halvparten av de som har diabetes type 2 ikke vet om at de har det. Da er det jo også slik at mange har diagnosen i flere år før diagnosen blir stilt slik du påpeker.

Heldigvis ser det ut til at denne situasjonen er i ferd med å bedre seg slik at det både er færre med uoppdaget diabetes og at det går kortere tid før diagnosen blir stilt. Det kan være mange årsaker til dette. En årsak er at det er innført enklere diagnostikk der man kan stille diagnosen ved å påvise forhøyet langtidsprøve (HbA1c) ved to anledninger. I tillegg tror jeg legene har blitt flinkere til å undersøke om personer med høy risiko for å utvikle diabetes allerede har utviklet sykdommen. Jeg har også erfaring for at pasienter etterspør diagnostikk med tanke på diabetes.

Det foregår mye faglig aktivitet med vekt på å diagnostisere uoppdaget diabetes. Her har både Diabetesforbundet, myndigheter og personer som driver med utdanning på flere nivåer en plass. I tillegg til tidligere diagnose vil man også avdekke mange personer som har økt risiko for å utvikle diabetes. Omlegging av livsstilen vil for disse personene kunne medføre at diabetesdiagnosen enten «avlyses» eller utsettes i mange år.

Ved å svare på 8 spørsmål på www.diabetesrisiko.no kan man finne ut hvor stor eller liten risiko man har for å utvikle diabetes type 2 de neste ti årene.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken