Forstyrrelser i stoffskiftet?

Annet

Besvart: 25.02.2016

Spørsmål:

Om diabetes blir det skrevet at sykdommen gir høyt blodsukker og andre forstyrrelser i stoffskiftet. Hvilke andre forstyrrelser er det her snakk om? Er de direkte knyttet til sykdommen eller som en konsekvens av vedvarende høyt blodsukker?

Svar:

Ordet stoffskifte brukes på to forskjellige måter på norsk:
1. Generelt om all omsetning av næringsstoffer (protein, sukker og fett)
2. Om stoffskiftesykdommene høyt eller lavt stoffskifte som reguleres av skjoldbruskkjertelen (tyroidea).

AD 1: Diabetes gir forandringer i omsetningen av både protein og fett i tillegg til sukker fordi insulin er en viktig regulator også av fett og proteinstoffskiftet. Hvis diabetes type 1 er velregulert med passe insulinnivå i blodet vil vanligvis også protein og fettomsetningen være tilnærmet normal. Alt for lav insulinmengde, vil føre til for mye fett og for lite aminosyrer (forstadiet til proteiner) i blodet.
Altså er disse forandringene en konsekvens av insulinmangel som også selvfølgelig gir høyt blodsukker.

AD 2: Høyt eller lavt stoffskifte er knyttet til skjoldbruskkjertelen. Disse sykdommene er vanligere hos de som har diabetes type 1 fordi det er noen felles arvefaktorer.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus