Lenger tid for tilheling av brudd ved diabetes?

Annet

Besvart: 31.10.2016

Spørsmål:

Hvor lang tid tar det før et brudd i hånden blir helt bra igjen for en 40-åring med diabetes type 1 og HbA1c på 75 mmol/mol (9 %)? Normalt friske bruker gips i 4 uker. Hvor lenge anbefales det å bruke gips for denne personen med diabetes? Det vil jo alltid være svingninger i blodsukkeret. Er det ikke naturlig at en med diabetes vil ha behov for lengre tid på å lege et brudd enn for en som ikke har diabetes, selv med HbA1c på 64 mmol/mol (8 %)?

Svar:

Dette kan jeg ikke svare deg nøyaktig på. Det er mange faktorer hos det enkelte menneske som påvirker tilhelingen ved brudd. Det er nok riktig at ved høyt gjennomsnittlig blodsukker (høy HbA1c) vil tilhelingen kunne bli litt langsommere, men vanligvis ikke mye. En pleier vanligvis så vidt jeg vet ikke å bruke gips lengre hos de som har diabetes enn hos andre, men det er vanlig å ta røntgenbilde for å se om det har grodd tilfredsstillende før en tar av gipsen.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus