Hva er hyppig vannlating?

Annet

Besvart: 02.03.2016

Spørsmål:

Hva legges det i hyppig vannlating? flere ganger i timen, en gang i timen eller en gang annenhver time?

Svar:

Vanligvis tisser vi vel ca. 4-6 ganger daglig. Det avhenger bl.a. av hvor mye væske vi drikker. Jeg vil si at oftere enn hver annen time er hyppig vannlating.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus