Symptomer på føling?

Blodsukker

Besvart: 30.03.2016

Spørsmål:

Jeg kjenner en med diabetes, og han får relativt ofte føling. Eller han sier i hvert fall at det er føling. Jeg er imidlertid litt i tvil om det er lavt blodsukker som er problemet eller noe annet. Det har hendt at han har en underlig oppførsel. Vi har begge med barn å gjøre gjennom jobben. Han har f.eks. skremt barn ved å springe etter dem og rope, samt krabbe rundt i klasserommet. Han har også skjelt ut barn uten grunn. Alt dette skylder han på diabetesen. Er det reelt? Det jeg prøver å spørre om er vel om det kan være en psykisk lidelse?

Svar:

Føling (hypoglykemi/lavt blodsukker) medfører nedsatt bevissthetsnivå og oppstår når det er for mye insulin i kroppen i forhold til behovet. Dette overskuddet av insulin fører til at for mye glukose overføres fra blodet til cellene, slik at den avgjørende energikilden som kroppen og hjernen trenger for å fungere, fjernes.

Uforklarlig sinne og oppførsel som vedkommende i ettertid ikke kan huske er slett ikke uvanlig. Det er heller ikke uvanlig for personer med diabetes type 1 å ha følinger. Det viktige er at vedkommende selv kjenner følinger og helst kan håndtere det før det kommer så langt at det skremmer barna.

Dersom man ikke merker følinger, kan kontinuerlig glukosemåler være et nyttig hjelpemiddel.

Les mer om føling her: http://diabetes.no/leksikon/l/lavt-blodsukker-foling-hypoglykemi/

Barn kan forklares hva som skjer - hva med å vise filmene:
• Jørgen – snart 6: https://www.youtube.com/watch?v=Hlg5LzvdGek

• «Sånn er jeg, og sånn er det» Episode fra NRK-serie med Maria på 9 år som har diabetes type 1: http://tv.nrk.no/serie/saann-er-jeg-og-saann-er-det/msue11001910/sesong-1/episode-9

Besvart av:

Veileder

Veileder, Diabeteslinjen