Store blodsukkersvingninger ved insulinbruk?

Blodsukker

Besvart: 18.02.2016

Spørsmål:

Jeg har vært mye plaget det siste året, og må variere insulinmengden oftere enn før. Blodsukkerverdiene kan variere fra 4 til 22 i løpet av døgnet. Føler at sykdommen har forverret seg i den senere tid. Trenger råd.

Svar:

Blodsukkersvingninger er ikke alltid lett å forklare. Men her kommer noen råd:

Du bør måle blodsukkerprofiler, dvs. måle før og to timer etter alle måltider, kvelden og kl. 3 på natten i en periode og skrive det opp. Da kan det være lettere å se om det er noe mønster i blodsukkersvingningene dine. Har det noen sammenheng med hva du spiser? Aktivitet? jobb? stress? osv.

Er det noen forandringer i livet ditt som følelsesmessig påvirker deg? Sykdom og ulike følelser vil også kunne påvirke blodsukkeret ditt.

Du bør sjekke om du har infiltrater i huden. Dette er forandring i fettvevet og er vanligvis relatert til insulininjeksjoner. Kan arte seg som groper (lipoatrofi) eller infiltrater/fettputer (lipohypertrofi) i områder hvor man har konsentrert insulininjeksjonene. Problemet kan oppstå hvis man ikke varierer stikksteder. Injeksjoner i disse fettputene gjør at insulinopptaket blir veldig uregelmessig og kan være en av årsakene til ustabilt blodsukker.

Har du lipodystrofi (infiltrater) bør du ikke stikke i disse områdene på et par måneder. De fleste vil da gå bort av seg selv. Stikksteder bør diskuteres/undersøkes med/av lege minst en gang per år. Ved problematisk svingende blodsukker bør stikksteder først undersøkes. Et bytte av sted kan for mange være nok til et jevnere blodsukker.

Kanskje det kan være aktuelt å få prøve en kontinuerlig glukosemåler noen uker for å kartlegge hva som skjer med blodsukkeret gjennom hele døgnet. Da er det også lettere å se et mønster. Ta dette opp med din diabeteslege/-sykepleier.

Hvis du har prøvd disse rådene og det ikke har hjulpet og du ønsker å snakke med noen kan du ringe Diabeteslinjen på telefon 815 21 948. Diabeteslinjen har åpent hverdager 9 -15. Da kan det være lettere å gi konkrete råd ved å få mer opplysninger om deg.

Håper svaret er til hjelp for deg!

Besvart av:

Diabetessykepleier og koordinator

Diabetessykepleier og koordinator , Diabeteslinjen