Snus og diabetes?

Annet

Besvart: 26.02.2016

Spørsmål:

Jeg har hørt at røyking har en negativ effekt for personer med diabetes. Hvordan er det med andre typer tobakk, slik som snus? Greit at det ikke er sunt, men har det en direkte negativ effekt spesielt for oss med diabetes?

Svar:

Det er ikke gjort undersøkelser på diabetes type 1 og snus. Snus er langt mindre farlig enn sigaretter, men det er fremdeles ikke klarlagt bivirkningene fullstendig. Det ser ut til at de fleste som bruker snus, bruker det som et alternativ til sigaretter og da er det et klart bedre alternativ.

En var tidligere redd for at folk som snuste skulle gå over til sigaretter, men det synes å skje i liten grad. Selvfølgelig vil det være ønskelig at folk som snuser etter hvert kunne bli kvitt denne uvanen og dermed unngå mulige langtidsvirkninger. Det ser ut som "svensk" snus er mindre farlig enn snus fra Asia.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus