Hvordan oppdage infiltrater?

Annet

Besvart: 19.02.2016

Spørsmål:

Hvordan kan man oppdage infiltrater i huden?

Svar:

Infiltrater er fortykninger i underhuden eller ”fettputer”: Hvis injeksjonene settes på samme sted gang etter gang, vil det kunne dannes fibervev i underhuden, såkalte infiltrater. De er harde og "gode" å stikke i fordi det ikke gjør så vondt der som i normal hud. Man vil enten se de som "kuler" eller andre ujevnheter på huden, eller så synes de ikke utenpå men de vil kjennes hvis man drar hånden over huden.

Oppsugingstiden fra infiltrater er nedsatt og svært varierende. Har man infiltrater bør man ikke stikke i disse områdene på et par måneder. De fleste vil da gå bort av seg selv. Stikksteder bør diskuteres/undersøkes med/av lege minst en gang per år. Ved problematisk svingende blodsukker bør stikksteder først undersøkes. Et bytte av sted kan for mange være nok til et jevnere blodsukker.

Dersom du ønsker å snakke med noen, kan du ringe Diabeteslinjen på telefon 815 21 948 hverdager 9-15. Du kan også få snakke med helsepersonell hvis det er nødvendig.

Besvart av:

Diabetessykepleier og koordinator

Diabetessykepleier og koordinator , Diabeteslinjen