Måling av ketoner

Blodsukker

Besvart: 23.03.2016

Spørsmål:

Måler man den samme type ketoner ved bruk at ketostiks (i urin) som ved bruk av den kombinert blodsukkermåler og ketonmåleren Precision Xtra (fra MediSense)? Hvis ikke, hva er forskjellen?

Svar:

Precision Xtra-apparatet måler betahydroxybutyrat, mens urinstiks som KetoDiaburtest måler acetonacetat. Begge er ketoner som øker ved insulinmangel. Det er liten praktisk forskjell på de to typene måling, det diskuteres om det kan påvises noe raskere i blod enn i urin, men dette er ikke dokumentert. Det som er viktig med ketonmålinger er å se det i sammenheng med blodsukkeret - normalt sett vil ketoner skilles ut ved insulinmangel og høyt blodsukker, men kan også skilles ut ved slanking på grunn av nedbryting av fettreserver. Ved ketonutskillelse og høyt blodsukker er det viktig å få satt insulin slik at dette normaliseres.

Måling av ketoner kan være aktuelt ved febersykdommer, og ved graviditet (her kan det dannes ketoner selv om blodsukkeret ikke er spesielt høyt).

Besvart av:

Apoteker

Apoteker, Diabeteslinjen